ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๒ จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๒ จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,10:35   อ่าน 298 ครั้ง